به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در مراسم تحلیف کارشناسان جدیدالورود مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان با بیان اینکه کارشناسان در روند امر قضاوت و اجرای عدالت تاثیرگذار بوده و ایفای نقش می کنند، اظهار داشت: نظراتی که کارشناسان رسمی دادگستری صادر می کنند خواسته […]

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در مراسم تحلیف کارشناسان جدیدالورود مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان با بیان اینکه کارشناسان در روند امر قضاوت و اجرای عدالت تاثیرگذار بوده و ایفای نقش می کنند، اظهار داشت: نظراتی که کارشناسان رسمی دادگستری صادر می کنند خواسته یا ناخواسته در امر قضاوت موثر بوده و به صورت غیر مستقیم در آراء قضایی تاثیرگذار است بر همین اساس باید توجه ویژه ای به تکالیف محوله داشته باشند.
وی افزود:  هرچند کارشناسان دادگستری از رشته های تخصصی مختلف در این جایگاه حضور دارند اما باید به نسبت جایگاهی که قرار دارند اظهارنظر کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: متاسفانه بعضا مشاهده می شود برخی از کارشناسان دادگستری به دلیل تکرار موضوعات در پرونده های محوله، عادی انگاری میکنند در حالی که نباید این اتفاق بیفتد، هر پرونده ای که ارجاع می شود با توجه به تفاوت طرفین و کیفیت پرونده تازگی داشته باید با دقت پرونده مطالعه و نظر کارشناسی ارائه شود.
وی با بیان اینکه ۲۰ درصد اطاله دادرسی ناشی از مسایل و مشکلات کارشناسی است، خاطرنشان کرد: کارشناسان دادگستری در مورد موضوعات محوله باید در محدوده موضوع قرار اظهارنظر کرده و از اظهارنظرهای خارج از موضوع پرهیز کنند.
خلیل الهی با تاکید بر حفظ شان جایگاه کارشناسان بیان کرد: همانگونه که دستگاه قضایی موظف به رعایت شان کارشناسان هستند در مقابل کارشناسان نیز باید در مکاتبات و رفتار خود شان قضات را رعایت کنند.