به گزارش عصر دهیار، باقر خوشنواز شهردار منطقه با عنوان اینکه با ایجاد و کاشت طرح های برجسته گلکاری و ۸ فرش گل در مسیرهای تحت پوشش این منطقه، گل های زیبای بهاره زینت بخش معابر شهری شده است گفت: برجسته ترین طرح های گلکاری مربوط به فرش گل فضای سبز مقابل راهنمائی و میدان […]

به گزارش عصر دهیار، باقر خوشنواز شهردار منطقه با عنوان اینکه با ایجاد و کاشت طرح های برجسته گلکاری و ۸ فرش گل در مسیرهای تحت پوشش این منطقه، گل های زیبای بهاره زینت بخش معابر شهری شده است گفت: برجسته ترین طرح های گلکاری مربوط به فرش گل فضای سبز مقابل راهنمائی و میدان افلاک نما است که برای دامن پر از گل ۲ المان طاووس، بوجود آمده است.

وی با عنوان اینکه فرش گل های دیگری هم در طرح عمو نوروز راهنمائی و طرح پروانه افلاک نما برگرفته از گل های زیبای بنفشه و شب بو کاشت شده است افزود: آرم شهرداری در ورودی کوی الهی پرست و طرح ماهی در جاده باسمنج نیز گلکاری شده و چشم انداز زیبائی پدید آورده است.

شهردار منطقه ۲ تبریز فرش گل های دیگر در سطح حوزه این منطقه را طرح های ویژه و گلکاری چشمنواز میدان بزرگ ائل گلی و میدان گلشهر عنوان کرد و اظهار داشت: از آغاز کاشت بهاره گل تاکنون، ۳۵ هزار و ۳۰۸ جعبه بنفشه، ۲۷ هزار و ۳۱۲ گلدان شب بو و ۱۲۰ هزار گلدان از تولیدات نشایی گلخانه های منطقه که شامل بوته گل های گازانیا، رعنا زیبا، ناز فرانسه و … می باشد، در معابر تحت پوشش سطح حوزه، کاشت شده است.