به گزارش عصر دهیار، غلامحسین مسعودی ریحان ضمن اشاره به اجرای طرح های بدیع و گلکاری در سطح شهر تبریز گفت: شادابی و طراوتی که به واسطه اجرای این گلکاری ها در سطح شهر ایجاد شده، توانسته در این ایام که محدودیت ها بر ارتباطات اجتماعی حاکم بوده است، روحیه آنان را تقویت کند. وی افزود: برنامه […]

به گزارش عصر دهیار، غلامحسین مسعودی ریحان ضمن اشاره به اجرای طرح های بدیع و گلکاری در سطح شهر تبریز گفت: شادابی و طراوتی که به واسطه اجرای این گلکاری ها در سطح شهر ایجاد شده، توانسته در این ایام که محدودیت ها بر ارتباطات اجتماعی حاکم بوده است، روحیه آنان را تقویت کند. 
وی افزود: برنامه های حوزه فضای سبز شهرداری تبریز و سیاست های این حوزه، موجب تغییرات قابل توجهی در فضای سبز شهر شده است. 
مسعودی ریحان اقدامات انجام  شده در سال فضای سبز را بسیار قابل تقدیر توصیف کرده و خاطرنشان شد: اهدای نهال رایگان و کاشت آنها در منازل، اجرای برنامه های فضای سبز با زیربنای علمی و تخصصی و همچنین نصب المانهای نوروزی در جای جای شهر نشانگر این نکته است که برنامه های شهرداری تبریز به صورتی پویا، تداوم دارد.