به گزارش عصر دهیار، حوزه فنی و اجرایی سازمان قطار شهری تبریز و حومه اعلام کرد: با توجه به انجام تعمیرات اساسی و تعویض قطعات دستگاه حفار، آزمایش و کنترل سیستم تزریق فوم قبل از شروع حفاری ضروری بوده و دراین فرآیند بخشی از مخلوط آب و فوم به جوی خیابان منتقل شده است که در […]

به گزارش عصر دهیار، حوزه فنی و اجرایی سازمان قطار شهری تبریز و حومه اعلام کرد:

با توجه به انجام تعمیرات اساسی و تعویض قطعات دستگاه حفار، آزمایش و کنترل سیستم تزریق فوم قبل از شروع حفاری ضروری بوده و دراین فرآیند بخشی از مخلوط آب و فوم به جوی خیابان منتقل شده است که در عملیات حفاری تونل های مترو شیوه ای مرسوم است. 

لازم به ذکر است فوم مورد استفاده در حفاری سازگار با محیط زیست است و انتشار گاز و موارد دیگر به این جهت غیر محتمل است.