کفسازی در محوطه ورزشگاه تختی ادامه دارد
کفسازی در محوطه ورزشگاه تختی ادامه دارد

به گزارش عصر دهیار، عملیات نوسازی محوطه ورزشگاه جهان پهلوان تختی تبریز، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ادامه دارد. درحال حاضر مسیر سواره رو محوطه این ورزشگاه با کف پوش های ترافیکی طرح دمبلی اجرا می شود که تا به امروز ۱۲۰۰ مترمربع از آن اجرا شده است. معاونت فنی و عمرانی منطقه همچنین […]

به گزارش عصر دهیار، عملیات نوسازی محوطه ورزشگاه جهان پهلوان تختی تبریز، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ادامه دارد.

درحال حاضر مسیر سواره رو محوطه این ورزشگاه با کف پوش های ترافیکی طرح دمبلی اجرا می شود که تا به امروز ۱۲۰۰ مترمربع از آن اجرا شده است.

معاونت فنی و عمرانی منطقه همچنین محوطه سازی پیاده روها را نیز با استفاده از کف پوش های طرح سالید ۱۰ و ۲۰ ، تا بحال در وسعت ۵۰۰ مترمربع انجام داده و جدول گذاری حاشیه کف پیاده روها را نیز اجرا می نماید.

این عملیات در راستای حمایت و ترویج و تشویق در گسترش ورزش و ایجاد فضایی ایمن برای تردد مناسب و برای ایجاد شادابی هرچه بیشتر ورزشکاران و ورزش دوستان ، با استفاده از کف پوش های رنگی در وسعت کلی ۲۵۰۰ مترمربع توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز اجرا خواهد شد.