کشف ۴۲ تن آرد احتکار شده در بستان آباد
کشف ۴۲ تن آرد احتکار شده در بستان آباد

 سرهنگ علی نایب زاده، ارزش آردهای احتکار شده را افزون بر ۱۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده است. وی در پایان هشدار داد: ماموران انتظامی با کسانی که به احتکار اقلام ضروری و مایحتاج مردم اقدام کنند، با جدیت برخورد خواهند […]

 سرهنگ علی نایب زاده، ارزش آردهای احتکار شده را افزون بر ۱۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

وی در پایان هشدار داد: ماموران انتظامی با کسانی که به احتکار اقلام ضروری و مایحتاج مردم اقدام کنند، با جدیت برخورد خواهند کرد.

انتهای پیام