کشف بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر در حوزه قضایی ایلخچی
کشف بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر در حوزه قضایی ایلخچی

رئیس دادگاه عمومی بخش ایلخچی از کشف بیش از 3 کیلوگرم مواد مخدر در حوزه قضایی ایلخچی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی فتحی با اعلام این خبر گفت: پلیس مواد مخدر شهرستان ضمن هماهنگی با مقام قضایی و پس از یک سلسله عملیات پلیسی و تعقیب و مراقبت موفق به کشف مقدار تقریبی ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از منزل دو نفر شدند.

رئیس دادگاه عمومی بخش ایلخچی افزود: متهمین بازداشت و در بازجویی به عمل آمده ضمن همکاری با پلیس و اقرار به جرایم ارتکابی، فروشندگان اصلی را نیز معرفی کردند که منجر به شناسایی دیگر متهمین گردیده است.