کسب مقام سوم تیم فوتبال صندوق بیمه اجتماعی استان همدان در مسابقات جام نوروز
کسب مقام سوم تیم فوتبال صندوق بیمه اجتماعی استان همدان در مسابقات جام نوروز

مدیر صندوق بیمه اجتماعی در استان همدان گفت: فرهنگ سازی در میان قشر جوان و ورزشکار در اولویت فعالیت‌های روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی …

مدیر صندوق بیمه اجتماعی در استان همدان گفت: فرهنگ سازی در میان قشر جوان و ورزشکار در اولویت فعالیت‌های روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی …