کاهش ساعت کار مترو/ ادامه فعالیت با ۵۰ درصد ظرفیت
کاهش ساعت کار مترو/ ادامه فعالیت با ۵۰ درصد ظرفیت

به گزارش عصر دهیار، بهرام فرهخت همچنین از کاهش ساعت کاری مترو خبر داد و افزود: تا اطلاع بعدی متروی تبریز از هفت و نیم صبح تا ۱۹ عصر مجاز به مسافرگیری است.   وی تاکید کرد: مسافران محترم حتما باید با ماسک سوار مترو شوند و در غیر اینصورت ممانعت خواهد شد. مدیرعامل شرکت […]

به گزارش عصر دهیار، بهرام فرهخت همچنین از کاهش ساعت کاری مترو خبر داد و افزود: تا اطلاع بعدی متروی تبریز از هفت و نیم صبح تا ۱۹ عصر مجاز به مسافرگیری است.  

وی تاکید کرد: مسافران محترم حتما باید با ماسک سوار مترو شوند و در غیر اینصورت ممانعت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز همچنین از تداوم شستشو و ضدعفونی روزانه واگن های مترو خبر داد.