کاهش درآمد شهرداری‌ها با شیوع کرونا
کاهش درآمد شهرداری‌ها با شیوع کرونا

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه، کشور در شرایط کنونی نیازمند همیاری و تعاون جدی است گفت: باید با تقویت فعالیت‌های عمرانی و پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن، سطح رضایتمندی عمومی را در کشور افزایش دهیم.

مهدی جمالی نژاد که دهم تیرماه در همایش مجازی معاونین عمرانی استانداریهای سراسر کشور که در محل وزارت کشور تشکیل  شد، سخن میگفت، افزود: امسال سال پایانی دولت یازدهم است و برای همین باید فعالیتهای عمرانی و توسعهای در کشور با برنامهریزی جدی تر با محوریت معاونتهای عمرانی استانداریها انجام گیرد.

معاون عمرانی وزیر کشور با تاکید بر اینکه متوجه مشکلات و نارساییها در حوزه مسئولیتها و اختیارات معاونین عمرانی استانداریهای سراسر کشور هستیم؛ گفت: تلاش داریم در خصوص فعالیتهای مسکن و سایر طرحهای بزرگ عمرانی هماهنگی خوبی با وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم تا در عرصه عمل و اجرا دچار موازی کاری و تداخل مسئولیت نشویم.

جمالی نژاد در ادامه به تلاش و سخت کوشیهای معاونین عمرانی، شهرداریها و دهیاری در طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به بیماری کرونا و سایر مسائل اجتماعی انصافا، عملکرد خوبی از خودشان برجای گذاشتهاند و حضوری پر رنگ در صحنهها داشتند.

کاهش درآمدهای شهرداری از دیگر موضوعاتی بود که معاون وزیر کشور به آن اشاره کرد و گفت: شیوع بیماری کرونا درآمد شهرداریها را به شکل قابل ملاحظهای کاهش داد که در این خصوص تلاش داریم حمایتهای لازم را از این نهاد عمومی در جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم انجام دهیم.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور از برگزاری ارزیابی مدیران عمرانی استانها اعم از مدیران شهری و روستایی در ماههای آتی خبر داد و گفت: این کار مشوق بیشتری به مدیران عمرانی در استانداریها در خدمات رسانی و انگیزه خدمت بیشتر برای کار و فعالیت می دهد.

وی همچنین گفت: مشکلات استانها و شهرداریها با فعال شدن کارگروه مشترک با حضور معاونین عمرانی استانداریها و مدیران ستاد رصد و پیشنهادهای لازم برای حل چالش ها ارائه خواهد شد.

معاون عمرانی وزیر کشور در ادامه صحبتهایش از فعال شدن جلسات استانداران به صورت منطقهای خبر داد و گفت: استانها به پنج منطقه در کشور تبدیل شدهاند و مسائل استانی به صورت منطقهای با حضور وزیر کشور مورد بحث و کارشناسی قرار خواهد گرفت.

وی در این خصوص گفت: متناظر با جلسات استانداران، جلسه معاونین عمرانی هم به صورت منطقهای در محل وزارت کشور به صورت ماهیانه برگزار خواهد شد.

جمالی نژاد با تاکید بر اینکه باید به صورت سیستمی و هماهنگ در استانها عمل کنیم؛ گفت: از معاونین عمرانی استانداریها در خواست دارم در حوزههای اقتصادی و امنیتی هم وارد شوند و در این بخش ها کمک کنند.

وی در این خصوص گفت: عملکرد خوب در بحثهای عمرانی به صورت غیر مستقیم روی مساله رضایتمندی عمومی تاثیر می گذارد و این رضایتمندی به صورت اتوماتیک، سطح اعتماد و رضایتمندی در سطح ملی را تقویت می کند.

معاون وزیر کشور از فعال شدن دوباره برنامههای سفرهای استانی با هدف افزایش نشاط و شادابی در کشور خبر داد و گفت: باید بتوانیم در فضای سخت کنونی در کنار یکدیگر، کارهای عمرانی و حوزه مسکن را در کشور دنبال کنیم و احیاناً بیماری کرونا مانع از این نشود که فعالیت های عمرانی مان در کشور تعطیل شود.

دکتر جمالی نژاد در پایان خاطر نشان کرد که قرار است طی نشستی مشترک با حضور مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی، مشکلات اجرایی در حوزه طرح اقدام ملی مسکن مطرح و موانع و چالش ها مورد بررسی قرار گیرد.

بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این نشست معاونین استانداری های سراسر کشور که به صورت ویدئو کنفرانسی در جلسه امروز حضور داشتند دیدگاهها و نظرات خود را در خصوص چالش های پیش روی اجرای طرح اقدام ملی مسکن بیان کردند. کافی نبودن تسهیلات بانکی، مشکل زمین برای ساخت مسکن، گران تمام شدن هزینه تامین مسکن برای بخش نیازمند جامعه و عدم توجه به ظرفیتهای بومی و نیازهای محلی استان ها سایر مواردی بود که معاونین عمرانی استانداریها در خصوص طرح اقدام ملی مسکن در کشور عنوان کردند.