محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: کاشت چهار هزار نهال از هفته گذشته در سطح منطقه آغاز شده و تا تیر ماه ادامه خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه ۴ هزار نهال برای کاشت در سال جاری خریداری شده است، اظهار داشت: نهال ها شامل اقاقیا، لیلکی، نارون، ختمی و توت بوده و […]

محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: کاشت چهار هزار نهال از هفته گذشته در سطح منطقه آغاز شده و تا تیر ماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ۴ هزار نهال برای کاشت در سال جاری خریداری شده است، اظهار داشت: نهال ها شامل اقاقیا، لیلکی، نارون، ختمی و توت بوده و در سطح پارکها، رفیوژها و فضاهای سبز حوزه توسط نیروهای فضای سبز منطقه کاشته می شوند.
سلیمی در ادامه افزود: طی آغاز عملیات کاشت نهال در منطقه محوطه کتابخانه مرکزی و حاشیه اتوبان کسایی طی هفته گذشته در دست اقدام برای کاشت نهال قرار گرفته اند.