به دنبال هماهنگی‌های انجام گرفته، تعداد ۶۰ نفر از پرسنل درگیر در کفن و دفن اموات کرونایی، نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کردند. این افراد  شامل تمامی غسالان، پرسنل سردخانه، کارگران تدفین و روحانیان درگیر در کفن و دفن متوفیان کرونایی را شامل می‌شود. به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، نوبت دوم دریافت واکسن کرونا برای […]

به دنبال هماهنگی‌های انجام گرفته، تعداد ۶۰ نفر از پرسنل درگیر در کفن و دفن اموات کرونایی، نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

این افراد  شامل تمامی غسالان، پرسنل سردخانه، کارگران تدفین و روحانیان درگیر در کفن و دفن متوفیان کرونایی را شامل می‌شود.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، نوبت دوم دریافت واکسن کرونا برای افراد یاد شده ۲۴ فروردین ماه خواهد بود.

انتهای پیام