چهار کمربند سبز و نظرگاه توسط شهرداری منطقه پنج ایجاد می شود
چهار کمربند سبز و نظرگاه توسط شهرداری منطقه پنج ایجاد می شود

به گزارش عصر دهیار، میر علی اصغر نساج ضمن اعلام این خبر گفت : امسال ۳ کمربند سبز و یک نظرگاه در این منطقه ایجاد می شود . شهردار منطقه پنج افزود : ایجاد کمربند سبز مجموعه آرپادره سی با کاشت درختان میوه انجام شده است . وی در این رابطه گفت : تا کنون ۶ […]

به گزارش عصر دهیار، میر علی اصغر نساج ضمن اعلام این خبر گفت : امسال ۳ کمربند سبز و یک نظرگاه در این منطقه ایجاد می شود .

شهردار منطقه پنج افزود : ایجاد کمربند سبز مجموعه آرپادره سی با کاشت درختان میوه انجام شده است .

وی در این رابطه گفت : تا کنون ۶ هزار اصله درخت میوه در آرپادره سی غرس شده که این روند ادامه خواهد داشت  .

شهردار منطقه پنج همچنین در خصوص دیگر پروژه های کمربند سبز نیز گفت : در اتوبان پاسداران و مسیر جاده تهران کمربند سبز طراحی و ایجاد می شود .

نساج به ایجاد و احداث نظرگاه در ترانشه مرزداران نیز اشاره کرد و گفت : عملیات عمرانی این پروژه اجرا شده و بزودی غرس درختان نیز انجام می گیرد .