به گزارش عصر دهیار، اصغر آدی بیگ با اعلام این خبر گفت: در راستای افزایش پارک آموزش فرهنگ ترافیک، سازمان ترافیک اقدام به تهیه طرح اولیه، تصویب و طراحی چهارمین پارک آموزش ترافیک با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز و شهرداری منطقه ۲ در پارک بزرگ ائل گلی و مجاورت پارک اوتیسم کرده است.او […]

به گزارش عصر دهیار، اصغر آدی بیگ با اعلام این خبر گفت: در راستای افزایش پارک آموزش فرهنگ ترافیک، سازمان ترافیک اقدام به تهیه طرح اولیه، تصویب و طراحی چهارمین پارک آموزش ترافیک با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز و شهرداری منطقه ۲ در پارک بزرگ ائل گلی و مجاورت پارک اوتیسم کرده است.
او افزود: افزایش آگاهی و فرهنگ بایستی از سنین نونهالی آغاز شود که پارک های آموزشی می توانند نقش به سزایی در این امر ایفا کنند.

آدی بیگ یادآور شد: در طراحی این پارک علاوه بر مسایل متداول ترافیکی سعی بر آشنایی کودکان با مفاهیم نسبتاً جدید ترافیکی از جمله حمل و نقل سبز و مسیر دوچرخه  داشته ایم و امیدواریم با حفظ چنین رویکردی و همکاری مستقیم بین شهرداری و آموزش و پرورش در این راستا گام مهمی برداریم.