[ad_1] معاون فنی و عمرانی منطقه ۹ تبریز گفت: با ساخت این سوله و ساختمان اداری آن، مدیریت بحران منطقه از امکانات اداری و اسکان در هنگام وقوع حوادث طبیعی برخوردار خواهدشد. به گزارش عصر دهیار، رضا بهجتی اسکویی، معاون فنی و عمرانی منطقه، با اعلام این خبر گفت: یکی از مهم ترین موضوع های […]

[ad_1]

معاون فنی و عمرانی منطقه ۹ تبریز گفت: با ساخت این سوله و ساختمان اداری آن، مدیریت بحران منطقه از امکانات اداری و اسکان در هنگام وقوع حوادث طبیعی برخوردار خواهدشد.

به گزارش عصر دهیار، رضا بهجتی اسکویی، معاون فنی و عمرانی منطقه، با اعلام این خبر گفت: یکی از مهم ترین موضوع های مورد بحث در مدیریت شهری، برخورداری مجموعه شهرداری ها از سوله های چند منظوره برای آمادگی جهت اسکان شهروندان در زمان بروز حادثه های غیر مترقبه است.

[ad_2]