پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش
پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش

امیرعلی کامرانی امروز در گفتگو با شهریار با اشاره به آخرین وضعیت تقاطع غیرهمسطح ارتش، اظهار کرد: در قسمت شرقی این تقاطع فونداسیون و آرماتوربندی پایه ها تمام شده و بتن ریزی پایه ها در حال اتمام است. در قسمت غرب نیز فونداسیون و حفاری پایه ها در حال اجرا است. معاون فنی و اجرایی […]

امیرعلی کامرانی امروز در گفتگو با شهریار با اشاره به آخرین وضعیت تقاطع غیرهمسطح ارتش، اظهار کرد: در قسمت شرقی این تقاطع فونداسیون و آرماتوربندی پایه ها تمام شده و بتن ریزی پایه ها در حال اتمام است. در قسمت غرب نیز فونداسیون و حفاری پایه ها در حال اجرا است.

معاون فنی و اجرایی سازمان عمران شهرداری تبریز گفت: پس از انجام مکاتبات با منطقه و سازمان پارکها، تعدادی از درختان محل جابجا شده تا از محل جابجایی درختان، احداث دیوارهای کناری رمپ ها را شروع کنیم.

او افزود: ایجاد و جانمایی عرشه زمان بر است و رمپ ها نیز به موازات تکمیل پایه ها و عرشه احداث می شود و به همین دلیل تکمیل رمپ ها و پایه ها همزمان با جانمایی عرشه صورت می گیرد.