پل همسان، ترافیک محدوده پل کابلی را کاهش می دهد
پل همسان، ترافیک محدوده پل کابلی را کاهش می دهد

به گزارش عصر دهیار، علیرضا نریمانی در گفتگو با خبرنگار شهریار با بیان اینکه احداث رمپ های پل همسان کابلی مراحل نهایی خود را سپری می کند، گفت: با احداث پل همسان، ترافیک محدوده پل کابلی کاهش خواهد یافت چراکه وجود سه رمپ و یک لوپ در حول محور پل همسان موجب دسترسی راحت تر […]

به گزارش عصر دهیار، علیرضا نریمانی در گفتگو با خبرنگار شهریار با بیان اینکه احداث رمپ های پل همسان کابلی مراحل نهایی خود را سپری می کند، گفت: با احداث پل همسان، ترافیک محدوده پل کابلی کاهش خواهد یافت چراکه وجود سه رمپ و یک لوپ در حول محور پل همسان موجب دسترسی راحت تر خودروها به مسیرهای مجاور خواهد شد.

او ادامه داد: از پل همسان، یک لوپ به پل کابلی وصل می شود و یک رمپ نیز به خیابان استاد شهریار می رسد. همچنین رمپ منتهی به جاده باسمنج تعریض می شود و رمپ جنوب غرب پل همسان نیز از کمربندی میانی به جاده ائل گلی وصل می شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز عنوان کرد: احداث لوپ و رمپ های پل همسان کابلی مراحل نهایی خود را سپری می کند و تا چند روز آینده این پل تکمیل شده و به مرحله بهره برداری می رسد.

به گفته نریمانی، اعتبار کلی پروژه پل همسان کابلی، در حدود ۴۲ میلیارد بوده است.