به گزارش عصر دهیار، پرچم های جمهوری اسلامی ایران در آستانه روز جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارج نهادن به پرچم سه رنگ و ارزشمند ایران اسلامی تعویض و نوسازی شد.گفتنی است ۱۷۲ میله پرچم بر روی پل سرداران فاتح و پل خلبان وجود دارد که پرچم‌های آن به طور منظم تعویض و نو می‌شوند.این […]

به گزارش عصر دهیار، پرچم های جمهوری اسلامی ایران در آستانه روز جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارج نهادن به پرچم سه رنگ و ارزشمند ایران اسلامی تعویض و نوسازی شد.
گفتنی است ۱۷۲ میله پرچم بر روی پل سرداران فاتح و پل خلبان وجود دارد که پرچم‌های آن به طور منظم تعویض و نو می‌شوند.
این پرچم‌ها از دو طرف مسیر پل خلبان و سرداران فاتح به اهتزاز درآمده و جلوه زیبایی را در این مسیرها ایجاد کرده‌ است.