به گزارش عصر دهیار، محمدعلی سلیمی در تشریح این مطلب گفت: تعداد پرونده های رسیده به کمیسون ماده صد در اسفند ماه سال گذشته ۱۴۵ فقره بوده است.وی همچنین به تعداد پرونده های دارای حکم بر قلع و قمع محل خلاف اشاره کرد و اظهار داشت: ۵۷ فقره پرونده دارای حکم بر قلع و قمع […]

به گزارش عصر دهیار، محمدعلی سلیمی در تشریح این مطلب گفت: تعداد پرونده های رسیده به کمیسون ماده صد در اسفند ماه سال گذشته ۱۴۵ فقره بوده است.
وی همچنین به تعداد پرونده های دارای حکم بر قلع و قمع محل خلاف اشاره کرد و اظهار داشت: ۵۷ فقره پرونده دارای حکم بر قلع و قمع محل خلاف، ۸۵ پرونده تسویه حساب شده از طریق درآمد و ۳ فقره حکم پلمپ طی مهر ماه سال جاری اجرا و رسیدگی شده است.
سلیمی همچنین تعداد پرونده های دارای حکم بر پرداخت جرائم نقدی در این ماه از سال را ۸۸ فقره عنوان کرد و افزود: پرونده های تسویه حساب شده بالغ بر ۸۸ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال بوده و تعداد پرونده های ارسالی برای بررسی مجدد در شهرسازی و سایر واحدها ۱۵۱ پرونده بوده که همکاران و کارشناسان امر با دقت نظر پرونده ها را بررسی و شهروندان محترم منطقه را راهنمایی کرده و پس از طی مراحل قانونی پرونده ها به جریان افتاده اند.