هیئت های ورزشی هریس نیازمند حمایت ستند
هیئت های ورزشی هریس نیازمند حمایت ستند

فرماندار هریس گفت: توسعه ورزش همگانی جزو الویت‌های مردم و مسئولان است

علیرضا خاکپور همچنین به مشکل مالی هیئت های ورزشی اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل محرومیت منطقه و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود اعتبار این هیئت ها نیاز به حمایت دولت بیش از شهرستانهای دیگر است.

فیروزی، معاون امور ورزش جلوگیری از موازی کاری در فعالیتهای ورزشی زا از مهمترین وظایف شورای ورزش همگانی دانست و به استعدادیابی و پرورش قهرمانان در رشته های ورزشی تاکید کرد.

وی گفت: بعضی از قهرمانان ما از مناطق محروم و از روستاها با حداقل امکانات به این مرحله رسیده اند، لذا در صورت وجود افراد مستعد برای ورود به تیمهای ملی ما آماده ارائه هرگونه کمک به این افراد هستیم.