به گزارش عصر دهیار، حسن گنجی در گفتگو با خبرنگار شهریار با اشاره به فعالیت کارگاه شرکت پیش ساخته آذربایجان در پروژه های صدرای اندیشه و نرگس ارم (اسد گولی)، اظهار کرد: با توجه به فعالیت کارگاه در این پروژه ها، هم اکنون مراحل پایانی هشت بلوک از ۹ بلوک پروژه صدرا در حال انجام […]

به گزارش عصر دهیار، حسن گنجی در گفتگو با خبرنگار شهریار با اشاره به فعالیت کارگاه شرکت پیش ساخته آذربایجان در پروژه های صدرای اندیشه و نرگس ارم (اسد گولی)، اظهار کرد: با توجه به فعالیت کارگاه در این پروژه ها، هم اکنون مراحل پایانی هشت بلوک از ۹ بلوک پروژه صدرا در حال انجام است و تلاش می کنیم تا روز سوم خرداد سال جاری، این هشت بلوک را تحویل دهیم.

او با اشاره به آخرین وضعیت پروژه مسکونی نرگس ارم (اسد گولی)، ادامه داد: در این پروژه ما برای دو بلوک تعهد داشتیم که یکی از این بلوک ها با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد، تا خرداد ماه سال جاری تحویل شهرداری داده می شود و بلوک دوم نیز تا اواخر شهریور آماده بهره برداری می شود.

گنجی گفت: با توجه به اینکه در این پروژه، عملیات درجاسازی انجام می شود، برای احداث بلوک های دیگر نیاز به تملک وجود دارد.

او افزود: قرار است در این پروژه ۱۵ بلوک احداث شود که کار ساخت دو بلوک در حال اتمام است و برای ساخت بقیه بلوک ها باید تملک صورت بگیرد.