هدف مرکز اصلاح و تربیت حرفه آموزی مددجویان است
هدف مرکز اصلاح و تربیت حرفه آموزی مددجویان است

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای اولین بار مرکز اصلاح و تربیت به صورت مستقل در استان به بهره برداری رسید، گفت: در کنار مسایل اصلاح و تربیت با همت مددکاران، حرفه آموزی یکی از اساسی ترین اهدافی است که در این مرکز پیگری می شود تا افراد پس از یادگیری مهارت به جامعه بازگردند.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان شرقی، موسی خلیل اللهی در آیین افتتاح مرکز اصلاح و تربیت استان با بیان اینکه متاسفانه تا به امروز مرکزی با عنوان کانون اصلاح و تربیت به صورت مستقل در استان نداشتیم، اظهار داشت: هر چند در فضای داخل زندان به صورت مستقل فعال بود اما با توجه به قرار داشتن در فضای داخل زندان مناسب برای افراد با سن کم نبوده و با اهداف کانون مغایرت داشت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه این مرکز با ظرفیت ۱۵۰ نفر افتتاح شده اضافه کرد: خوشبختانه در کل استان ۱۵ نفر افراد دارای شرایط وجود دارند که به این مرکز منتقل خواهند شد.
وی تاکید کرد: در کنار مسایل اصلاح و تربیت با همت مددکاران، حرفه آموزی یکی از اساسی ترین اهدافی است که در این مرکز پیگری می شود تا افراد پس از یادگیری مهارت به جامعه بازگردند.