نهضت آسفالت در روستای  کندرود
نهضت آسفالت در روستای  کندرود

۱۵۰۰ تن آسفالت گرم در معابر روستای کندرود اجرا شد.

به گزارش عصر دهیار،در هفته جاری ۱۵۰۰ تن آسفالت گرم در معابر روستای کندرود اجرا گردیده است که نقش بسزایی در تغییر جلوه عمرانی و بصری روستای کندرود داشته است.

مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی تبریز با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح های عمرانی توسط این شرکت در روستاهای تابعه بخش مرکزی از اولین روزهای سال ۹۹ گفت : با حمایت های بخشدار محترم بخش و همچنین همکاری دهیاران و اعضای محترم شورای روستاها در تلاش هستیم تا با ارائه خدماتی در شان روستائیان بتوانیم گامی بس موثر در عمران و آبادانی روستاها برداریم.

مهدی ناصریان ضمن اشاره به اینکه ۱۵۰۰ تن آسفالت ریزی و ۲۰۰۰ متر جدول کاری در طول این هفته در روستای کندرود اجرا شده است گفت در طول هفته آتی نیز ۲۰۰۰ تن آسفالت ریزی و ۳۰۰۰ متر دیگر جدول گذاری در روستای کندرود اجرا خواهد شد که می تواند جلوه عمرانی و بصری کندرود را بصورت قابل توجهی تغییر دهد.