نماینده مردم شریف زاهدان و ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش می‌کنیم در راستای توانمندسازی و حفظ سلامت روحی و روانی …

نماینده مردم شریف زاهدان و ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش می‌کنیم در راستای توانمندسازی و حفظ سلامت روحی و روانی …