نصب بیش از ۱۰۰۰ مورد تجهیزات ترافیکی در معابر جنوب غرب تبریز
نصب بیش از ۱۰۰۰ مورد تجهیزات ترافیکی در معابر جنوب غرب تبریز

محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: طی سال ۹۹ بیش از ۱۰۰۰ تجهیزات ترافیکی در معابر جنوب غرب تبریز نصب شده است که شامل تابلو، بشکه های ترافیکی، استوانه و گل میخ می شود.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته گفت: طی سال گذشته ۲۰۰ عدد تابلو، ۵ عدد بشکه ترافیکی، ۲۰۰ عد استوانه […]

محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: طی سال ۹۹ بیش از ۱۰۰۰ تجهیزات ترافیکی در معابر جنوب غرب تبریز نصب شده است که شامل تابلو، بشکه های ترافیکی، استوانه و گل میخ می شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته گفت: طی سال گذشته ۲۰۰ عدد تابلو، ۵ عدد بشکه ترافیکی، ۲۰۰ عد استوانه و ۸۰۰ عدد گل میخ در مسیرهای پرتردد و حادثه خیز نصب شده است.
سلیمی به ضرورت و اهمیت تجهیزات ترافیکی در ارتقای امنیت معابر و کاهش خطر تصادفات اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال ۹۹ بالغ بر ۲۲ هزار و ۴۵۰ متر خط کشی ممتد و ۶۴۵ متر خط کشی منقطع در سطح منطقه انجام شده است.