به گزارش عصر دهیار، جمشید نقش‌کار با اعلام این خبر، افزود: در مجموع پنج برج نوری ۲۱ متری در میدان آذربایجان نصب خواهد شد که ۳ برج‌ نصب گردیده و دو برج دیگر طی روزهای آتی نصب می‌شود.وی با اشاره به اهمیت تامین روشنایی لازم جهت تسهیل تردد در شب و رفاه حال همشهریان، گفت: هر […]

به گزارش عصر دهیار، جمشید نقش‌کار با اعلام این خبر، افزود: در مجموع پنج برج نوری ۲۱ متری در میدان آذربایجان نصب خواهد شد که ۳ برج‌ نصب گردیده و دو برج دیگر طی روزهای آتی نصب می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت تامین روشنایی لازم جهت تسهیل تردد در شب و رفاه حال همشهریان، گفت: هر برج دارای ۱۸ پروژکتور است که نور محدوده میدان را تامین می‌کند.
معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۴ تبریز، پخش نور گسترده و یکنواخت بدون خیرگی به لحاظ ارتفاع زیاد برج‌ها، برخورداری از سیستم مکانیزه فرود و صعود سبد پروژکتور و نصب چراغ اعلام خطر در بالای آن را از ویژگی‌های این برج‌ها برشمرد.