معاون توسعه فرهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در عرصه بازدارندگی و مقابله با جنگ شناختی، آموزش و پرورش می‌تواند به عنوان محور اقدامات …

معاون توسعه فرهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در عرصه بازدارندگی و مقابله با جنگ شناختی، آموزش و پرورش می‌تواند به عنوان محور اقدامات …