مشروح گفتگوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با شبکه خبر;;قطع اینترنت با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات «دروغ شاخدار» است/ برخورد قضایی با …
مشروح گفتگوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با شبکه خبر;;قطع اینترنت با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات «دروغ شاخدار» است/ برخورد قضایی با …

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه طرح موضوع قطع اینترنت با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات «دروغ شاخدار» است، گفت: در سال گذشته یکی …

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه طرح موضوع قطع اینترنت با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات «دروغ شاخدار» است، گفت: در سال گذشته یکی …