مسامحه در حفظ جان و مال مردم پذیرفتنی نیست
مسامحه در حفظ جان و مال مردم پذیرفتنی نیست

دادستان عمومی و انقلاب عجب شیر گفت: سهل انگاری مدیران ادارات در اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران موجب مسئولیت است.

 

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی دادستان عمومی و انقلاب عجب شیر در جلسه هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: مصوبات جلسه به منزله شرح وظایف سازمانی ادارات بوده و هرگونه کوتاهی در اجرای مصوبات قابل پیگرد قانونی می باشد.

محمد زمانی افزود: روسای ادارات باید از قبل امکانات خود را برای مواجهه با بحران های سیل و آتش سوزی و…‌ ارزیابی نموده و کمبودهای موجود را به ادارات کل و فرمانداری گزارش نمایند .

وی اضافه کرد: هر گونه مسامحه در حفظ جان و مال مردم پذیرفتنی نیست.