محمد اسدی در جلسه طرح یاوران تولید با محوریت بررسی مسائل و راهکارهای عملی و علمی کنترل بیماری “لکه سیاه سیب” در اهر، گفت: شهرستان اهر یکی از شهرستان‌های پیشرو در بروزرسانی اطلاعات مبارزه با بیماری‌ها، حفظ نباتات، انتقال دانش فنی برای کشاورزان و باغداران در سطح استان است. به گزارش ایسنا، وی افزود: امیدواریم تا امسال با خدمات و تلاش هرچه بیشتر به […]

محمد اسدی در جلسه طرح یاوران تولید با محوریت بررسی مسائل و راهکارهای عملی و علمی کنترل بیماری “لکه سیاه سیب” در اهر، گفت: شهرستان اهر یکی از شهرستان‌های پیشرو در بروزرسانی اطلاعات مبارزه با بیماری‌ها، حفظ نباتات، انتقال دانش فنی برای کشاورزان و باغداران در سطح استان است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: امیدواریم تا امسال با خدمات و تلاش هرچه بیشتر به باغداران در سالی که به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، شاهد تولید محصول بیشتر سیب سالم و افزایش راندمان در واحد سطح اهر باشیم.

وی، ارتقای دانش فنی باغداران را با توجه به آموزش‌های مستمر به صورت حضوری و مجازی و ارائه اطلاعیه‌های فنی و تلاش در جهت نفوذ ضریب دانش فنی در جامعه کشاورزان را توسط کارشناسان این مدیریت مهم و از اولویت‌های کاری این مجموعه برشمرد و گفت: این جلسه نیز با دعوت از محققان و مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان در این راستا انجام شده است.

انتهای پیام