سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر لزوم پیشگیری از وقوع جرایم علیه بهداشت و تأمین سلامت اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، احمد موقری در جلسه ای که با موضوع «ارائه گزارش تیم بازرسی از اقدامات به عمل آمده در ارتباط با پیشگیری از جرایم علیه بهداشت و تأمین سلامت عمومی، تفکیک کنندگان غیرمجاز پسماندهای پزشکی و انبارهای ضایعاتی» تشکیل شد، گفت: یکی از بزرگترین اقدامات و برنامه های در دست اقدام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، پیشگیری از وقوع جرایم علیه بهداشت و تأمین سلامت اجتماعی می باشد.
شرکت کنندگان در این جلسه که نمایندگانی از دستگاه های ذی مدخل در موضوع بودند به ارائه گزارش دستگاه متبوع در رابطه با عملکرد و اقدامات انجام یافته سازمان خویش و ارائه نقطه نظرات در خصوص اصلاح رویه های موجود پرداختند.
در ادامه، موقری ضمن استماع گزارشات ارائه شده و بیان دیدگاه ها و نظرات دستگاه قضایی استان در این رابطه، بر اهمیت جلوگیری از آسیب رساندن به سلامت عمومی جامعه تأکید کرد و هریک از دستگاه ها ذی ربط در موضوع تأمین سلامت اجتماعی را به انجام دقیق وظایف و تعهدات خویش رهنمون شد.
در پایان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تکالیف و تعهداتی بر عهده هریک از شرکت کنندگان در جلسه معین کرد و مقرر شد کمیته ای تخصصی در رابطه با این موضوع تشکیل و مشکلات بوجود آمده در آن کمیته بررسی شده و به تناسب موضوع، تصمیم گیری شود.