سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر لزوم جلب مشارکت های مردمی در راستای پیشگیری از بروز مسایل زیست محیطی تأکید کرد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، احمد موقری در جلسه کارگروه حفاظت از محیط زیست استان با اشاره به افزایش تخریب محیط زیست و افزایش حساسیّت و مطالبات مردمی نسبت به مسایل زیست محیطی، استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و جلب مشارکت های مردمی را از جمله برنامه های اساسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضائیه در سال ۹۹ اعلام کرد و گفت: در خصوص مسایل زیست محیطی در قبال نسل های آینده مسئول هستیم.
وی همچنین با اشاره به این که معضلات و مشکلات زیست محیطی خود به خود ایجاد نمی شود و بخشی از مشکلات ناشی از عملکرد سازمان های دولتی است، از شهروندان خواست تا گزارش های خود از تخلّفات در حوزه محیط زیست را از طریق سامانه سجام به آدرس http://sajam.adliran.ir/ ارسال کنند تا توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پیگیری شود.
در این جلسه دستورالعمل اجرایی کارگروه حفاظت از محیط زیست استان تبیین و بررسی شد.
پیش بینی و پیشگیری از تخریب محیط زیست، پیش بینی و پیشگیری از تضییع حقوق حیوانات، اخذ گزارش های مردمی از طریق سامانه سجام توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و بررسی و رفع موارد در جلسات کارگروه و نهایتاً ارجاع به مراجع قضایی، هماهنگی بین دستگاه های عضو کارگروه در راستای پیش بینی و پیشگیری از بروز مشکلات زیست محیطی و بررسی خلأهای قانونی و ترمیم آن ها برای محافظت از محیط زیست از جمله اهداف کارگروه حفاظت از محیط زیست استان است.
عدم اجرای آمایش سرزمین در استان و عدم لحاظ توان اکولوژیک و کاربری اراضی در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های استانی، تأثیرات تغییرات اقلیم، آلودگی های محیط زیستی (خاک، آب و هوا)، آلودگی هوای شهرها، پدیده گرد و غبار، عدم مدیریت منابع آب و بحران های آبی ناشی از آن، احیای دریاچه ارومیه، قطع درختان و آتش سوزی جنگل ها و مراتع، از بین رفتن تنوع زیستی و تهدید حیات وحش، بیابان زایی و فرسایش خاک، عدم مدیریت مصرف انرژی و منابع طبیعی، عدم مدیریت صحیح پسماندها، عدم مدیریت صحیح فاضلاب ها و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیّت صنایع و معادن از جمله مشکلات و مسایل زیست محیطی مطرح در جلسه توسط اعضای کارگروه بود.
شایان ذکر است بیش از ۶۰۰ سمن و سازمان مردم نهاد در استان آذربایجان شرقی در حال فعّالیت اند.