لزوم توجه جدی دستگاه ها به بحث صیانت از حقوق بیت المال
لزوم توجه جدی دستگاه ها به بحث صیانت از حقوق بیت المال

سومین جلسه کارگروه بررسی عملکرد دستگاه های دولتی در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در راستای اجرای مصوبات جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی در دفتر دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی  در این جلسه که به ریاست محبوب علیلو دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان تشکیل شد عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی و آموزش و پرورش استان در اجرای قانون جامع حد نگار (کاداستر) مورد بررسی قرار گرفت.

محبوب علیلو با اشاره به لزوم توجه جدی دستگاه ها به بحث صیانت از حقوق بیت المال و حقوق عمومی از جمله در اراضی دولتی و ملی، ارائه برنامه عملیاتی از سوی هریک از دستگاه ها را در اجرای قانون جامع حدنگار خواستار شده و ضمن تأکید بر ادامه جلسات کارگروه بصورت مستمر و منظم، مقرر شد عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، شرکت آب منطقه ای استان و شرکت آب و فاضلاب استان در جلسه آتی کارگروه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.