لزوم توانمندسازی روستائیان در راستای جلوگیری از مهاجرت
لزوم توانمندسازی روستائیان در راستای جلوگیری از مهاجرت

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با اشاره به عوارض مهاجرت از روستا به شهر و بروز مشکلات فرهنگی و اجتماعی، بر جلوگیری از مهاجرت های بی رویه از روستا به شهر از طریق توانمندسازی روستانشینان استان تأکید کرد.

به گزارش عصر دهیار به نقل لاز روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان شرقی، احمد موقری در جلسه پیگیری اجرای وظایف دستگاه ها در امر توانمندسازی جامعه روستائی در خطر تخریب و مهاجرت در دهستان هدف و پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد جدید و حاشیه نشین با اشاره به عوارض مهاجرت از روستا به شهر از جمله ایجاد بافت ناکارآمد جدید و حاشیه نشین در شهر و به تبع آن بروز مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و وقوع جرایم مختلف، بر جلوگیری از مهاجرت های بی رویه از روستا به شهر از طریق توانمندسازی روستانشینان استان تأکید کرد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ساماندهی مسایل حاشیه نشینی و جلوگیری از مهاجرت افراد از روستا به شهر را یکی از سیاست های قوه قضاییه اعلام کرد و ایجاد و گسترش کمربند سبز در شهرها را از جمله عوامل جلوگیری از حاشیه نشینی عنوان داشت.
وی از انتخاب دو دهستان در شهرستان های سراب و مرند به عنوان نقاط هدف آبادانی و هدایت منابع برای گسترش صنایع و گردشگری متناسب با فرهنگ بومی و مسایل مربوط به آب و خاک خبر داد و گفت: از ادارات انتظار می رود در خصوص هدایت منابع و تشکیل ستادهای شهرستانی و پیگیری و ارائه گزارش اقدامات به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فعال باشند.
در استان آذربایجان شرقی بیش از ۲۷۰۰ روستا وجود دارد و ساکنین این روستاها معادل ۲۷ درصد جمعیت استان است.