لزوم تسریع در امور برای جلوگیری از اطاله دارسی شد
لزوم تسریع در امور برای جلوگیری از اطاله دارسی شد

دادستان بستان آباد گفت: کاهش تعداد زندانیان و پرونده های معوق دو اولویت اصلی دادسرای بستان آباد در سال 99 است.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی علی محمودیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بستان آباد در بازدید از بخش های مختلف و شعب دادسرا با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان و مختومه نمودن پرونده های معوق دو اولویت اصلی دادسرای بستان آباد در سال ۹۹ خواهد بود گفت: همه همکاران اداری و قضایی باید برای تحقق این دو هدف مهم تلاش کنند.
وی همچنین در بازدید از واحد ابلاغ و ارجاعات دادگستری با اشاره به الکترونیکی بودن بیش از ۸۶ درصد ابلاغ های قضایی از برخی تأخیرها در ابلاغ اوراق غیرمکانیزه ابراز نارضایتی کرده و خواستار تسریع در امور برای جلوگیری از اطاله دارسی شد.