لزوم اجرای طرح دادپزشک در راستای تسریع در صدور جواز دفن متوفیان
لزوم اجرای طرح دادپزشک در راستای تسریع در صدور جواز دفن متوفیان

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در جلسه بحث و بررسی در خصوص طرح دادپزشک بر لزوم اجرای طرح دادپزشک در راستای تسریع در صدور جواز دفن متوفیان و تلاش برای کاهش آلام خانواده آنها تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان، در این جلسه احمد موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی هدف از اجرای طرح دادپزشک را حذف تشریفات زائد برای صدور جواز دفن و تسریع در دفن اموات عنوان کرد و گفت: با توجه اعتراض ها و گلایه های مردمی در ارتباط با طولانی بودن روند صدور جواز دفن برای متوفیانی که در بیمارستان ها و مراکز درمانی فوت می شوند، ساماندهی و تسهیل اجرای طرح دادپزشک (طرحی برای کاهش کالبد شکافی) برای کاهش روند ترخیص و تحویل اجساد به بستگان آنها و کاهش آلام خانواده های متوفیان و جلوگیری از ترددهای غیر ضروری آنها بین مراجع قضایی و سایر ادارات یکی از برنامه های اولویت دار این معاونت می باشد.
در ادامه هر یک از حاضرین نکته نظرات خود را پیرامون موضوع بیان داشتند و در پایان پس از جمع بندی مطالب در راستای تسهیل اجرای طرح دادپزشک مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ضمن بهره مندی از توانمندی دادپزشکان معرفی شده از سوی اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی برای صدور جواز دفن در موارد مشکوک و موارد خارج از ۱۹ گانه دستورالعمل اجرایی «صدور جواز دفن فوت شوندگان بیمارستانی و مراکز درمانی» از کادر پزشکی و درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی استفاده کند.
نیز مقرر شد اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی با تحلیل آماری لیست بیمارستان ها و مراکز درمانی را که با توجه به فراوانی پرونده های موضوع ارجاع موارد خارج از ۱۹ گانه دستورالعمل اجرایی صدور دفن فوت شدگان بیمارستانی و مراکز درمانی برای کالبد شکافی به پزشکی قلانونی معرفی می نمایند را با جزئیات کامل و دقیق بیمارستانی (بخش داخلی و جراحی و …) برای بررسی و اتخاذ تدابیر لازم به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ارسال و روگرفت آن را نیز به این مرجع منعکس نمایند.
در راستای اجرای بند ۲ از مصوبات جلسه مذکور مقرر شد کارگروهی در این زمینه با اعضای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و اداره کل پزشکی قانونی استان تشکیل، موارد و مشکلات طرح دادپزشک با ارایه راهکارهای عملی و اجرایی آن بررسی و نتیجه به این معاونت منعکس و ارسال شود.