لزوم آموزش های همگانی را در راستای حفظ محیط‌زیست
لزوم آموزش های همگانی را در راستای حفظ محیط‌زیست

دادگستری شهرستان ورزقان به موضوع حیوان آزاری و دار آویختن گونه نایاب سیاه گوش ورود کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی در پی انتشار عکس و خبری در فضای مجازی شهرستان ورزقان مبنی بر حیوان آزاری و دار آویختن گونه نایاب سیاه گوش دستگاه قضایی شهرستان به موضوع ورود پیدا کرد و به دستور موسوی رئیس دادگستری شهرستان و همچنین خاکپراقی دادستان عمومی و انقلاب موضوع سریعآ در دستور کار قرار گرفت و متهم در اسرع وقت شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تحقیقات لازم انجام و با تفهیم اتهام و صدور قرار متناسب  روانه زندان شد.
موسوی رئیس دادگستری شهرستان ضمن تأکید بر مجازات اشد متهم هشدار داد که دستگاه قضایی در راستای وظایف قانونی خویش با موارد مشابه و در جهت حفظ محیط‌زیست با متخلفین خارج از نوبت و در اسرع وقت به شدت برخورد خواهد کرد.
وی خواستار نظارت جدی و بیشتر دستگاه های متولی از جمله محیط‌زیست شد و آموزش های همگانی را در راستای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی ضروری دانست.