دادستان عجب شیر از حفظ کاربری اراضی زراعی با قلع و قمع ۶ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در عجب شیر خبر داد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی حسب اعلام محمد زمانی دادستان عمومی و انقلاب عجب شیر تعداد ۶ فقره تغییر غیر مجاز کاربری موضوع ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در شهرستان بعد از سیر مراحل قانونی و تذکرات قبلی به کشاورزان و عدم رعایت موازین قانونی توسط آنها با صدور دستوری، با حضور نماینده دادستان، عوامل نیروی انتظامی و کارشناسان ذی ربط در حوزه مدیریت جهاد کشاورزی، اجرا و وضع اراضی به حال سابق اعاده گردید.
وی در این خصوص افزود: حفظ کاربری اراضی زراعی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله شرایط توسعه پایدار اقتصادی می باشد که در این راستا دادستانی بدون اغماض با متخلفین برخورد می نماید.