به گزارش عصر دهیار، قرارگاه عملیاتی پیشگیری از کرونای شهرداری منطقه برای مهار کرونا، با حضور اعضاء ظهر امروز تشکیل جلسه داد. در این جلسه رشید شه شهی معاون مالی و اقتصادی منطقه ضمن خوش آمدگویی به اعضاء قرارگاه عملیاتی منطقه به خاطر کسب رتبه برتر قرارگاه عملیاتی پیشگیری از کرونای شهرداری منطقه در سال […]

به گزارش عصر دهیار، قرارگاه عملیاتی پیشگیری از کرونای شهرداری منطقه برای مهار کرونا، با حضور اعضاء ظهر امروز تشکیل جلسه داد.

در این جلسه رشید شه شهی معاون مالی و اقتصادی منطقه ضمن خوش آمدگویی به اعضاء قرارگاه عملیاتی منطقه به خاطر کسب رتبه برتر قرارگاه عملیاتی پیشگیری از کرونای شهرداری منطقه در سال گذشته، گفت: قرارگاه منطقه با حضور اعضاء خود و با اتکاء به قانون، برای حفاظت از سلامتی شهروندان به دِین خود ادا خواهد کرد.

در اولین جلسه قرارگاه عملیاتی پیشگیری از کرونای منطقه، جانشین فرماندهان کلانتری های ۱۴، ۱۵ و ۲۲ ، نماینده اتاق اصناف تبریز، نماینده اداره بهداشت شهر تبریز، معاون خدمات شهری و اجرایی  به عنوان مسئول اجرایی قرارگاه، مدیر برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی و مدیر امور ارتباطات منطقه به عنوان دبیر قرارگاه، نکته نظرات خود در خصوص ارائه خدمات مطلوب برای شهروندان در قالب قرارگاه در ۱۰ روز عملیاتی خود بیان کردند.

قرارگاه عملیاتی پیشگیری از کرونای شهرداری منطقه، با ۳ اکیپ هر روز در شیفت صبح از ساعت ۱۱ تا ۱۳ و در شیفت عصر از ساعت ۱۷.۳۰ تا ۲۰ اجرای ماموریت خواهد کرد.