فعالیت تاکسی ها حداکثر با سه مسافر
فعالیت تاکسی ها حداکثر با سه مسافر

به گزارش عصر دهیار، سعید بشیریان اظهار کرد: این تصمیم تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقیست و رانندگان تاکسی در قسمت عقب خودرو باید تنها دو مسافر سوار کنند.  وی خاطرنشان کرد: گشت های شرکت تاکسی رانی هم  موظفند بر اجرای دقیق مصوبه ستاد کرونا نظارت کنند. وی از رانندگان تاکسی و مسافران محترم […]

به گزارش عصر دهیار، سعید بشیریان اظهار کرد: این تصمیم تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقیست و رانندگان تاکسی در قسمت عقب خودرو باید تنها دو مسافر سوار کنند. 

وی خاطرنشان کرد: گشت های شرکت تاکسی رانی هم  موظفند بر اجرای دقیق مصوبه ستاد کرونا نظارت کنند.

وی از رانندگان تاکسی و مسافران محترم خواست به خاطر حفظ سلامتی خود و شهروندان، مصوبه مذکور را رعایت کنند و حتما با ماسک سوار تاکسی شوند.

مدیرعامل شرکت تاکسی رانی همچنین گفت: گشت های این شرکت از امروز ماسک رایگان بین رانندگان تاکسی توزیع می کنند.