فراخوان مناقصه شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه  “
فراخوان مناقصه شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه  “

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا تامین  ۱۰۰۰ قطعه زغال روانکار فلنج چرخ Wheel Flange Lubricator (WFL)   قطارهای خود را از طریق مناقصه به تولیدکننده یا تامین کننده ذیصلاح واگذار نماید. زغال های یادشده از نوع روانکارهای جامد با جنس کامپوزیت پایه پلیمر می باشد که با تماس با […]

  • شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا تامین  ۱۰۰۰ قطعه زغال روانکار فلنج چرخ Wheel Flange Lubricator (WFL)   قطارهای خود را از طریق مناقصه به تولیدکننده یا تامین کننده ذیصلاح واگذار نماید.
  • زغال های یادشده از نوع روانکارهای جامد با جنس کامپوزیت پایه پلیمر می باشد که با تماس با چرخ و ایجاد فیلم نازکی بر روی آن باعث کاهش سایش می گردد. این تجهیز بر روی بوژی نصب شده و بلوک های روانکار با نیروی فنر با سطح فلنج چرخ تماس دارند.
  • علاقمندان صاحب صلاحیت می توانند ضمن واریز بهای اسناد به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره ۱۰۰۸۰۹۷۷۴۴۴۰ نزد بانک شهر، شعبه‌ی شهرداری تبریز به نام «شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز»، نمایندگان خود را  با ارائه‌ی معرفی نامه‌ی رسمی جهت دریافت اسناد طی ساعات اداری از مورخه ۱۵/۰۱/۱۴۰۰ لغایت ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس «تبریز؛ بلوار لاله غربی؛ کوی میخک؛ طبقه اول ساختمان شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه؛   اتاق ۱۰۶ » اعزام دارند.
  • مناقصه گر در تعیین برنده و انتخاب تامین کننده ذیصلاح بر اساس ضوابط مربوطه مخیر می باشد.
  • اولویت خرید با محصولاتی است که استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۲۱۷ یا استاندارد (۲۰۱۲) ۱۶۰۲۸EN، استاندارد غیر قابل اشتعال بودن و استاندارد غیرسمی بودن را اخذ نموده و برروی پک های تحویلی آنها علامت استاندارد ملی ایران درج گردد. (در صورت عدم امکان اخذ گواهی استاندارد برای قطعه تولیدی، سازنده ملزم به انجام آزمایشات لازم مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۲۱۷ – در صورت امکان انجام آنها در داخل کشور – و ارائه به کارفرما می باشد).
  • ضمناً این آگهی در سایت شرکت به نشانی  metro.tabriz.ir نیزدرج می­گردد.