به گزارش عصر دهیار، با توجه به اجرای طرح مسیر گشائی و تملک واحدهای واقع در مسیر خیابان سیلاب قوشخانه طی سال ۹۹ و اتمام بخشهای مهمی از این طرح، عملیات اصلاحی جداول و خیابان مذکور در دستور کار منطقه یک قرار گرفت.یکی از آرزوهای دیرینه اهالی این خیابان بازگشائی آن و تردد ایمن و […]

به گزارش عصر دهیار، با توجه به اجرای طرح مسیر گشائی و تملک واحدهای واقع در مسیر خیابان سیلاب قوشخانه طی سال ۹۹ و اتمام بخشهای مهمی از این طرح، عملیات اصلاحی جداول و خیابان مذکور در دستور کار منطقه یک قرار گرفت.
یکی از آرزوهای دیرینه اهالی این خیابان بازگشائی آن و تردد ایمن و روان بود که با اجرای طرح مسیر گشائی و آغاز عملیات عمرانی توسط منطقه ۱ این آرزو به زودی بر آورده خواهد شد.
شایان ذکر است، هم اکنون عملیات اصلاح جداول در این مسیر توسط اکیپ های عمرانی در حال انجام می باشد.