احمد علیرضابیگی در گفت وگو با ایسنا، درباره راهکارهای افزایش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات های پیش رو، بیان کرد: امروز مردم معتقد هستند که کشور نیازمند تغییر است و شرایط موجود مطلوب مردم نبوده و همه مردم خواستار تغییر شرایط به سمت بهبود وضعیت کنونی هستند. وی در ادامه اظهار کرد: فلذا برای […]

احمد علیرضابیگی در گفت وگو با ایسنا، درباره راهکارهای افزایش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات های پیش رو، بیان کرد: امروز مردم معتقد هستند که کشور نیازمند تغییر است و شرایط موجود مطلوب مردم نبوده و همه مردم خواستار تغییر شرایط به سمت بهبود وضعیت کنونی هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: فلذا برای افزایش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات، مردم باید احساس کنند که می توانند تغییر ایجاد کنند و با انتخاب خود شرایط را بهبود ببخشند. اگر این انگیزه در مردم ایجاد شود طبیعتا مشارکت مردم در انتخابات بالا خواهد بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: مهم ترین وظیفه ای که امروز همه بخش ها برای ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در انتخابات عهده دار هستند این است که مردم را ببینند و به خواست مردم احترام قائل شوند. امروز مردم مطالبه جدی برای تغییر شرایط دارند.

علیرضابیگی در پایان تاکید کرد: مردم باید حس کنند که میراث امام( ره) و میراث جمهوری اسلامی که حق انتخاب و تعیین سرنوشت خویش بوده است همچنان باقی است. مردم به واسطه انقلاب اسلامی امکان دیده شدن پیدا کردند اما اگر امروز خواست مردم را نادیده بگیریم با آسیب دیدن میراث انقلاب، آسیب جدی به کشور نیز وارد خواهد شد.

انتهای پیام