عزم جدی شهرداری منطقه ۹ جهت ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز
عزم جدی شهرداری منطقه ۹ جهت ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز

به گزارش عصر دهیار، بهرام  نسیانی شهردار این منطقه در دیدار با  کارکنان خدماتی و اجرائی معاونت خدمات شهری منطقه اظهار داشت: صیانت ازحریم ، اولویت کاری شهرداری منطقه۹ در نوروز ۱۴۰۰ بوده و در این راستا شهرک خاوران و همچنین جغرافیای پیرامون آن توجه بیش از پیش مدیران و متولیان شهری و همچنین همکاران […]

به گزارش عصر دهیار، بهرام  نسیانی شهردار این منطقه در دیدار با  کارکنان خدماتی و اجرائی معاونت خدمات شهری منطقه اظهار داشت: صیانت ازحریم ، اولویت کاری شهرداری منطقه۹ در نوروز ۱۴۰۰ بوده و در این راستا شهرک خاوران و همچنین جغرافیای پیرامون آن توجه بیش از پیش مدیران و متولیان شهری و همچنین همکاران خدوم در این شهرداری را برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و محافظت از اراضی زراعی طلب می کند تا از فرصت طلبی و بهره برداری های غیر قانونی افراد سود جو ممانعت بعمل آید.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در اسفند ماه سال ۹۹، خوشبختانه اقدامات گشت های نظارتی ویژه نوروز ۱۴۰۰در سطح منطقه ، کاملا محسوس و ملموس بوده که جا دارد از تلاش های شبانه روزی این اکیپ ها در مدت تعطیلات نوروزی که با حضور  مستمر در سطح منطقه موجبات حفظ و صیانت از حرائم شهری را فراهم ساختند تقدیر و تشکر نمایم.

نسیانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: وجود اراضی بایر و مستعد در سطح حوزه باعث گردیده که طی سالیان گذشته برخی افراد با فرصت طلبی نسبت به ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام نمایند که در این راستا ضروری است معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و امکانات و همچنین با استفاده از توان اجرائی و عملیاتی عوامل، همواره  نسبت به مقابله با متخلفین اقدام نماید.

شهردار منطقه با اشاره به تغییر محدوده و حریم منطقه۹ خاطرنشان کرد: فعالسازی گشتهای نظارتی و رصد و پایش منظم اراضی، مهمترین اقدام در پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و نیز صیانت از حقوق بیت المال و  دست درازی به منابع ملی و طبیعی است که بر اساس برنامه ریزیهای مدیریت شهرداری منطقه۹، حفاظت و صیانت از حریم شرق تبریز اولویت کاری این شهرداری در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

گفتنی است در پایان این دیدار مهندس نسیانی با اهداء لوح از معاونین ، مدیران و کارکنانی که در طول ایام تعطیلات نوروزی در گشت های نظارتی حضور مستمر و موثر داشتند قدردانی کرد.