به گزارش عصر دهیار، مدیر عامل سازمان ترافیک ضمن اشاره به این مصوبه گفت: با توجه به تراکم بالای فضای سبز در این معبر تلاش کردیم اعمال اصلاحات هندسی وتغییرات لازمه آرام سازی وایمن سازی را اجرایی کنیم. اصغر آدی بیگ افزود: این طرح پس از طی مراحل تصویب در کمیته فنی مشترک اجرا خواهد شد […]

به گزارش عصر دهیار، مدیر عامل سازمان ترافیک ضمن اشاره به این مصوبه گفت: با توجه به تراکم بالای فضای سبز در این معبر تلاش کردیم اعمال اصلاحات هندسی وتغییرات لازمه آرام سازی وایمن سازی را اجرایی کنیم. 
اصغر آدی بیگ افزود: این طرح پس از طی مراحل تصویب در کمیته فنی مشترک اجرا خواهد شد که شامل؛ اجرای دوربرگردان شرق به شرق مقابل خیابان باختر، اجرای دوربرگردان پشت به پشت (شرق به شرق وغرب به غرب) روبروی خیابان آسمان، انسداد بریدگی مقابل سه راهی آذری،  تامین دسترسی خیابان باختر به جاده باسمنج، لحاظ سه سرعتکاه جهت تامین وارتقاء ایمنی دوربرگردان های لحاظ شده؛ یک سرعتکاه در ضلع جنوبی نرسیده به دوربرگردان در ضلع جنوبی و دو سرعتکاه در ضلع شمالی جهت پوشش دوربرگردان پشت به پشت وخروجی باختر انجام خواهد پذیرفت.