دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: نظارت هوشمند و هدفمند از تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده می تواند نقش به سزایی در جلوگیری از سوء استفاده سودجویان داشته باشد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از  روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بابک محبوب علیلو در دهمین نشست ستاد کميته نظارت بر فرآيند عرضه مايحتاج عمومي و كالاهاي اساسي با تاکید بر ضرورت تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اظهار داشت: در توزیع مایحتاج ضروری مردم باید عدالت رعایت شده و با احتکار؛ گران فروشی، عدم عرضه و کم فروشی از سوی دستگاه های مسئول قاطعانه برخورد شود.
وی با اشاره به فشار اقتصادی ناشی از تحریم های استکبار جهانی و تبعات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا افزود: متاسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از شرایط موجود و تحمیل فشار مضاعف بر مردم به دنبال منافع خود هستند.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و تضییع حقوق عامه و بیت المال، تعامل دستگاه های متولی امر با مراجع نظارتی، اطلاعاتی و انتظامی جزء ضرورتهاست.
وی تاکید کرد: نظارت هوشمند و هدفمند در چرخه تولید، توزیع و عرضه در بازار و دسترسی به سامانه جامع انبارها و رصد روزانه آن می تواند نقش به سزایی در جلوگیری از سوء استفاده سودجویان باشد.