ضرورت برخورد قانونی و مقابله جدی باتغییر کاربری اراضی
ضرورت برخورد قانونی و مقابله جدی باتغییر کاربری اراضی

جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم با موضوع جلوگیری تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی و باغی در دادگستری شبستر تشکیل شد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان شبستر با موضوع جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی و باغی با حضور فتاحی رئیس دادگستری شهرستان شبستر، دادستان شهرستان شبستر، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان در محل دادگستری شبستر برگزار شد.

در این جلسه رئیس دادگستری شهرستان شبستر با اشاره به قوانین موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و اینکه تغییر کاربری زمین های کشاورزی امنیت غذایی کشور را به مخاطره خواهد انداخت بر ضرورت مقابله جدی با متخلفین و برخورد قانونی با آنان تأکید کرد.

فتاحی همچنین اظهار داشت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باید از تمامی ظرفیت های موجود در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و مخصوصاً تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور نهایت استفاده را بعمل آورد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شبستر نیز بر لزوم گشت زنی مستمر مأمورین اداره جهاد کشاورزی و گزارش بموقع تغییر کاربری های غیر مجاز تاکید کرد و از ادارات خدمات رسان خواست در هنگام ارائه خدماتی از قبیل برق و گاز ابتدا از ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استعلام کنند.