صدور ۲۹۶ پروانه در شهرداری منطقه ۷ تبریز
صدور ۲۹۶ پروانه در شهرداری منطقه ۷ تبریز

به گزارش عصر دهیار، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: طی سال گذشته ۲۹۶ پرونده تجاری، مسکونی و آموزشی صادر شده که متراژ کل آنها بالغ بر ۲۱۱ هزار۷۴۰ متربع بوده است.وی تعداد واحد مسکونی را هزار و ۵۸ مورد عنوان کرد که در متراژی بالغ بر ۱۸۹ هزارو ۳۹۹  مترمربع بوده است.سلیمی […]

به گزارش عصر دهیار، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: طی سال گذشته ۲۹۶ پرونده تجاری، مسکونی و آموزشی صادر شده که متراژ کل آنها بالغ بر ۲۱۱ هزار۷۴۰ متربع بوده است.
وی تعداد واحد مسکونی را هزار و ۵۸ مورد عنوان کرد که در متراژی بالغ بر ۱۸۹ هزارو ۳۹۹  مترمربع بوده است.
سلیمی همچنین افزود: پرونده های صادر شده برای واحدهای آموزشی نیز بالغ بر ۵ هزار و ۵۸۹ مترمربع و تجاری ۷ هزار و ۵۹۸ مترمربع بوده است.