به گزارش عصر دهیار، مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تبریز با بیان اینکه در سیستم جدید پارک حاشیه ای که از سال ۹۸ در حال اجراست، توقف تا نیم ساعت رایگان است، عنوان کرد: با اجرای این اپلیکیشن، اخذ وجه پارک حاشیه ای بصورت نقدی و دستی به کلی جمع آوری شده است و […]

به گزارش عصر دهیار، مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تبریز با بیان اینکه در سیستم جدید پارک حاشیه ای که از سال ۹۸ در حال اجراست، توقف تا نیم ساعت رایگان است، عنوان کرد: با اجرای این اپلیکیشن، اخذ وجه پارک حاشیه ای بصورت نقدی و دستی به کلی جمع آوری شده است و پارکبانان نمی توانند از مردم پول بگیرند و از شهروندان تقاضا داریم هزینه دقیق پارک خودرو برای بیش از نیم ساعت را به صورت کارتی و بدون پرداخت وجه اضافی وبراساس تعرفه جدید مصوب شورای شهر پرداخت نمایند .
اصغر آدی بیگ از تمامی شهروندان که در این خصوص سئوال، مشکل یا گلایه ای دارند خواست موارد خود را با سامانه ۱۳۷ شهرداری و یا شماره تلفن ۳۵۲۶۵۳۵۳ در میان بگذارند.