شناسایی مسائل فنی و اقتصادی شهرستانها یک ضرورت است
شناسایی مسائل فنی و اقتصادی شهرستانها یک ضرورت است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: تهیه چک لیست کارشناسان پهنه باید با اهداف تبیین شده وزارت جهادکشاورزی همسو و هماهنگ باشد.

به گزارش عصر دهیار، مهندس فیروز باقرزاده در جلسه کارگروه نظام نوین ترویج کشاورزی که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: تهیه چک لیست یا اهم اقدامات که مربوط به کارشناسان پهنه می باشد بایستی با اهداف تبیین شده وزارت جهادکشاورزی همسو و هماهنگ باشد.

وی ادامه داد: چک لیست می تواند براساس موقعیت های جغرافیایی مناطق مختلف استان بومی سازی شود و به صورت دفترچه یادداشت تهیه و در اختیار کارشناسان پهنه قرار گیرد.

باقرزاده با اشاره به تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی مناطق مختلف استان، گفت: اساسی ترین نقش مروجین، انتقال یافته های جدید و علمی بخش کشاورزی به کشاورزان و بهره برداران این بخش است، خوشبختانه در مروجین توانایی های علمی و فنی لازم وجود دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان، تصریح نمود: شناسایی مسائل فنی و اقتصادی شهرستانها یک ضرورت است و باید در رفع مشکلات موجود قدم های اساسی برداشته شود.

وی اظهار کرد: باید تیمی از افراد متخصص و زبده از معاونتها و مدیریتهای تخصصی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تشکیل شده تا ضمن مراجعه به مراکز جهادکشاورزی و … راهکارها و راهنمایی های لازم را ارائه و همراه با کارشناسان پهنه، مشکلات و معضلات موجود را بررسی و همکاران را در حل و فصل فنی و علمی این مشکلات هدایت نمایند.

باقرزاده ضمن تقدیر و تشکر از حضور کارشناسان پهنه در مزارع و مشارکت در حل مشکلات کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، گفت: حضور فعال این عزیزان در مناطق مختلف پهنه موجب شده است تا مشکلات و موانع بخش کشاورزی شناسایی و برطرف شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به تهیه کاداستر که در ۱۲ شهرستان حوضه دریاچه ارومیه در استان اجرا شده است افزود: حدود ۴۲ درصد کاداستر روستاهای این شهرستانها با صرف هزینه های زیادی تهیه شده که ضرورت دارد به صورت محرمانه در اختیار مدیران و کارشناسان مربوطه قرار گیرد تا توسط افراد دیگر مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.

وی افزود: این نقشه ها بایستی در راستای تهیه آمار و اطلاعات و صدور اسناد و شناسنامه بهره بردار مورد استفاده جدی قرار گیرد که خوشبختانه تفاهمنامه ای در این خصوص با سازمان نظام مهندسی منعقد گردیده و عملیات مربوطه آغاز شده است.

میکائیل حاتمیان مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان، اهداف کلی تهیه چک لیست را سازماندهی، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، ایجاد خلاقیت و تعیین اولویت کاری عنوان کرد و گفت: هدایت و راهنمائی مروجین از طریق پیامک سامانه پهنه بندی، افزایش اطلاعات فنی مروجین، پاسخگویی به سئوالات و ابهامات مروجین، تحقق نظام چرخه دانش بنیان مروجین و کارشناسان موضوعی، کمک به مروجین به منظور برنامه ریزی های منظم در پهنه و ارائه سرفصل موضوعات جلسات فنی از اهداف عملیاتی چک لیست می باشد.